Hallitus

HALLITUS 1.1.2020 - 31.12.2022

Puheenjohtaja   Tiina Saario

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt. Järjestäytymiskokous oli 11.12.2019

 • Elina Alm (rahastonhoitaja)
 • Minni Lehto eronnut 05/20
 • Anne Huuskonen (sihteeri)
 • Karin Lauren (varapuheenjohtaja)
 • Heidi Lemmilä (jäsensihteeri)
 • Minna Juvonen (jäsen) eronnut 09/21
 • Nina Luukkainen (varajäsen)
 • Auli Iivonen (varajäsen), tiedotussihteeri 10/20 alkaen
 • Eva  Löfman (varajäsen)
 • Marica Santanen (varajäsen)eronnut 12/21
 • Taina Salo  liittynyt 4/20
 • Anne Toivonen liittynyt 4/20